İftar sofrasında okunacak dua

İftar gün boyu tutulan orucun açılmasını ifade eder. İftar, bir anlamda Müslümanların akşam vaktine kadar bir şeyler yiyip içmeden sabretmesinin mükafatıdır. İftar vaktinden sonra Müslümanlar dilediği gibi yiyip içebilirler. İftar vakti dua okumak çok önemlidir. Bu vakitten önce ve sonra okunacak dualar vardır. Peygamberimiz bir hadisinde “Üç kişinin duası reddedilmez. İftar sırasında oruçlunun duası, adaletli liderin duası ve mazlumun duası. Bu üç kimsenin duası Allah tarafından göğe yükseltilir. Ve Allah ‘bir süre sonra da olsa izzet ve cemalime yemin olsun ki sana yardım edeceğim’ diyerek yemin eder” buyurmuştur. İşte Hz. Muhammed(S.A.V) oruçlunun iftar vaktinde edecek olduğu duanın önemini böyle belirtmiştir.

İftar Öncesinde Okunacak Dualar

İftardan yani orucun açılmasından hemen önce okunması sevap olan bazı dualar vardır. Bunlardan biri de “Allahümme leke sumtü ve bike Amentü,ve aleyke tevekkeltü,ve Ala rızkuke eftartü,ve savme gadin-neveytü.” duasıdır. Bu dua Peygamberimiz tarafndan iftarlarda edilen bir duadır. İftardan önce edilen bu önemli dua “Allahım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açtım, yarınki oruca da niyet ettim, benim önceki ve sonraki bütün günahlarımı bağışla.” anlamına gelir. İftar vaktinden önce ihtiyaçlar ve dilekler Allah’tan istenebilir. Hiçbir dua ve istek Allah’a zor gelmez. Peygamberimiz’in de hadisinde belirttiği gibi bir müddet sonra da olsa Allah oruçlunun iftar vakti yaptığı duayı kabul eder.

İftardan Sonra Okunacak Dualar

İftar yapıldıktan sonra ise şu dua okunabilir. “Allahümme, ya vasial mağfireti! İğfirli, velivalideyye ve lil’mü’minine yevme yekumül hisab birahmetike ya erhamerrahimin”. Bu dua ise “Ey bağışlaması bol olan yüce Allâh’ım. Beni, annemi, babamı ve bütün iman edenleri hesap gününde mağfiret buyur” anlamına gelir. İftardan önce ve sonra bu duaların okunmasında büyük sevap vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir